IZLOŽBA "Znakovi u vremenu"
DVORAC BEŽANEC
(u sklopu "RUJAN 2001; ZAGREB - STOCKHOLM")

MITA LUNDIN
KATARINA DIVANDER
IVANČICA CVITIĆ-ZNIDARČIĆ

Ovom izložbom predstavljene su publici tri umjetnice sa svojim radovima. Sve tri umjetnice povezuje relacija Zagreb- Stockholm, no sama fizička odrednica važna je do trenutka kada uđemo u njihov svijet skrivenih znakova i očaravajućih simbola gdje se osjeća ona prava povezanost- metafizička povezanost u promišljanju čovjeka kao jedinke uronjene u more kolektivne svijesti. Govorim o silama koje su udaljene od spoznaje, no koje identificiramo kao pokretačku silu. Upravo likovni izričaj nudi nam objašnjenja u svome neprekidnom potvrđivanju sposobnosti da prikaže svijet slojevito. Rastavi ga na čestice i ponovo sklopi u novi poredak, otkrivajući nova, i uvijek nova značenja. Svijet sam po sebi, čini ništa drugo do gomila znakova i pregršt simbola, a takvim kakvog poznajemo, tvori različitost poigravanja i definiranja njega samog od strane ljudi. Umjetnice se poigravaju sa znakovima. Daju im nove oblike. Mijenjaju im značenja. Stavljaju ih u niz kontrasta. Pružaju znaku "raznolikost oblika" (S. Špoljarić). Takvom intervencijom stvaraju veću jasnoću u dekodiranju svake sudbine. Sudbine omeđene znakom i simbolom.
Radovi umjetnica vrlo su dobro primljeni od strane publike. Sama izložba nešto je slabije koncipirana, no prostor nije uvelike narušio sam dojam sa kojim odlazim sa izložbe. Više me smeta uporno i ponovo potvrđeno elitističko razmišljanje o postavi izložbe. Kao da je namjerno zamišljena tako da je vidi tek manji broj tako (za umjetnošću) gladne publike, te je adresirana tako da moraš ponijeti sa sobom pregršt kuna kako bi popio (mogao popiti) kavicu kad te preljubezni concierge nakon izložbe odvede u bar. Jebem ti kravate, odijela, puni novčanik, gravirano CD na stražnjici i lažnu uglađenost koju moraš navući preko sirove želje za jednim transcedentnim užitkom upijanja vrsnih ideja.
No, svejedno, veliki aplauz umjetnicama, a meni više para (za kavu)……

Vaš vječno
TELEHORNY


MITA LUNDIN
Rođena u Stockholmu 1949. završila Visoku školu za primijenjenu umjetnost, dekoraterski smjer. Od 1997. radi kao slobodna umjetnica. Radi upotrebne keramičke objekte čije ocakline nisu štetne za okoliš. Radi i raku keramiku te skulpture od betona i čelika za armiranje.

KATARINA DIVANDER
Rođena 1969. u Zagrebu. Studirala na ALU u Zagrebu 1989-1991.,pedagoški smjer. Studij nastavila u Stockholmu na Školi za grafičku umjetnost (Grafik skolan) i diplomirala 1996. od 2001. slobodna umjetnica, sa kolegicom osnovala grafičku radionicu. Sudjelovala na grupnim i samostalnim izložbama.
Izrađuje grafike.

IVANČICA CVITIĆ- ZNIDARČIĆ
Rođena 1946. u Zgrebu. Školu za primijenjene umjetnosti i Pedagošku akademiju završila je u Zagrebu. Visoku školu za primijenjenu umjetnost završila je u Beču 1976. godine. Od 1987. predaje na keramičkom odjelu Škole primijenjene umjetnosti i dizajna u Zagrebu.